X ABRILS DE L’HOSPITAL

27/04/2021Sessió 4

Crisis de mortalitat i les seves conseqüències a l’edat mitjana

Presideix:  Guillem Roca  

9:00-9:20 Pere Benito (Universitat de Lleida)

Identificar i mesurar la mortalitat epidèmica a la Catalunya medieval:  breu estat de la qüestió i línies de recerca futura

9:20-9:40 Joan Maltàs (Universitat de Lleida)

Crisis de mortalitat a Catalunya: cronologia, topografia i quantificació dels impactes (1250-1400).

9:40-10:00 Alberto Luongo (Università per Stranieri di Siena)

Conseguenze della peste ed enti assistenziali nelle città della Toscana nel XIV secolo: problemi e prospettive di ricerca.

10:00-10:20 Pablo José Alcover (Observatori de l’Alimentació ODELA –Universitat de Barcelona)

Mesures sanitàries per prevenir les epidèmies. Les competències sobre sanitat i salubritat de la mostassaferia a la Corona d’Aragó (segles XIV-XV).

Debat

pausa

Sessió 5

La gestió de la pesta al món urbà medieval

Presideix: Iolanda Enjuanes

11:20-11:40 Pol Bridgewater (Universitat de Barcelona)

Convergències i divergències: hospitals i epidèmies a la Barcelona baixmedieval.

11:40-12:00 Frederic Aparisi (Universitat de València)

Lluís Alcanyís i la pesta de 1490 a València.

12:00-12:20 Alfred Garcia (Universitat de València)

La nissaga dels Roig i les epidèmies a la València del Quatre-cents.

12:20-12:40 Núria Preixens (Universitat de Lleida)

L’Almoina de Lleida en temps d’epidèmia i fam.

Debat

Pausa

 

Sessió 6

La presència constant de les epidèmies durant l’edat mitjana i moderna

Presideix: Pol Bridgewater 

16:00-16:20 Ximena Illanes (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Los rebrotes de la pestilencia en la Barcelona del siglo XV. Una primera aproximación.

16:20-16:40 Joaquim Bonastra (Universitat de Lleida)

Estudiant les epidèmies des del paradigma atmosfèric. El cas de Marsella en el segle XIX.

16:40-17:00 Alberto-Jesús Martínez (Universitat de Barcelona)

La pesta a Caldes de Montbui a través dels llibres de comptes de l'hospital (segona meitat del segle XV).

Debat